TeStela Resort është vendi i të gjitha moshave. Secili do të gjejë këtu shijen e përzgjedhur të ushqimit, muzikës, eventeve, ritmin sportiv të notit, tenisit dhe festave, por dhe relaksin e masazheve e të terapive përtëritëse.

TeStela, resorti unik, vetëm 7 km pranë Tiranës.