Kinema Sheraton 2 përbëhet nga 30 vende dhe është konceptuar në formën e një home theatre, me parametra maksimale, në të cilën harmonizohen jo vetëm dizenjimi i ambientit me veshjen e tij, por edhe sistemi i shërbimit në sallë, që së bashku me aparaturën e projektimit të filmit, e cila është e fjalës së fundit të elektronikës, do të sjellin një format të ri dhe të pa përjetuar më parë në Tiranë.

Oraret dhe Cmimi:

11:00-13:00 300 Lekë

13:30-15:30 300 Lekë

16:00-18:00 300 Lekë

18:30-20:30 300 Lekë

21:00-23:00 300 Lekë