Qvo Vadis, një bar mjaft popullor në udhëkryqin kryesor të Bllokut. Muret me ngjyrë të kuqe të thellë të sigurojnë një sfond të përsosur për të shfaqur piktura apo arte të tjera. Qvo Vadis fton herë pas here të rinjtë ta përdorin për ekspozitat e tyre.