Logu i Shkëndijës është një territor i përbashkët, një akt shoqëror i krijuar mbi idenë e zhvillimit dhe mbështetjes së aktiviteteve të ndryshme kulturore, artistike apo thjesht argëtuese.