Libri Universitar është një librari e vecantë. Në rradhë të parë është një librari që ka cdo libër të përdorur nëpër universitete dhe jo vetëm, por edhe romane shqiptar dhe të huaj.

Studentët këtu kanë mundësi të ndalen jo vetëm në profilin e tyre universitar por të shohin se kush janë librat e dalë së fundmi në treg, kush janë ato që janë cilësuar me ndonjë cmim ndërkombëtar si dhe cili libër është shitur më shumë.

Eshtë një librari mjaft e kompletuar dhe e vizituar nga të gjithë.
Shumëllojshmëria e librave si dhe vendodhja e saj e bëjnë një vend shumë të dëshiruar.