Kinema Kristal 2 përbëhet nga 220 vende dhe ashtu sikurse Kristal 1, vjen më një arkitekture të denjë për nje sallë moderne, ku në sajë të aparaturave të projektimit të filmit, realizohet një marrje në parametrat maksimale të zërit (audio) dhe figures (video).

Në kinemanë Kristal 2  filmi do të shfaqet midis orëve 09:45 deri 24:45 të çdo dite të javës dhe në ditë do të realizohen 6 seanca.

Ekrani i kinemasë do të kenë një program të pasur dhe të pavarur shfaqjeje filmi dhe do t’u drejtohet të gjithë grup-moshave, interesave dhe profesioneve.