Kinema Kristal 1 përbëhet nga 257 vende, me një arkitekturë të denjë për një sallë moderne, ku në sajë të aparaturave të projektimit të filmit, realizohet një marrje në parametrat maksimalë të zërit (audio) dhe figures (video). Kjo sallë ofron transmetiminin e eventeve në formatin 3D.

Në kinemanë Kristal 1  filmi do të shfaqet midis orëve 09:45 deri 24:45 të çdo dite të javës dhe në ditë do të realizohen 6 seanca.

Ekrani i kinemasë do të kenë një program të pasur dhe të pavarur shfaqjeje filmi dhe do t’u drejtohet të gjithë grup-moshave, interesave dhe profesioneve.